Віншуем па-беларуску

Дарэнні і зычэнні Маладой

Маладой    Маладому    МаладымДару дукаты, каб маладая была спераду гарбатай.
Дару дыван (сем год прала, сем год ткала), каб маладая маладога пацалавала.
Дару каробку жукоў, каб не хадзіла да чужых мужыкоў.
Дару пуд (мяшок, пучок, стог) жыта, каб не была ніколі біта.
Дару шклянку жыта, каб маладая не была сярдзіта.
Дару зайчыка, каб купіла Мікалайчыка.
Дару табе збаночак, каб нарадзіла трох дочак.
Дару табе, мілачка, іголку ды клубочак шоўку, каб шыла-вышывала ды з мужам не ваявала, а таксама і гора не знала, каб мужу гадзіла ды дзетак пладзіла.
Дару шчасце, долю і казу, каб жонка не бегала ў лазу.
Дару каляску, каб маладая ад мужыка мела ласку.

            *     *     *

Дару каня і воза, каб маладая нарадзіла старшыню калхоза.
Дару капусты бочку, каб маладая нарадзіла сына і дочку.
Дару табе качан капусты, каб у хаце не было пуста.
Дару капу ў квяты [у кветкі], каб маладая не ўцякала да хаты.
Дару карзінаю, каб была для маладога жонкай мілаю.
Дару табе карову, каб дачка была здарова.
Назбіралі грошай за гусей, курэй, кароў, каб маладая пацалавала свякроў.
Дару бярозаваю карою, каб за мужам была як за гарою.
Дару кветкай, каб была добрай суседкай.
Дару кветкай, каб хадзіла Светкай.

            *     *     *

Дару крапівою, каб маладая пацалавалася з свекрывёю.
Дару кругі, каб маладая маладому не настаўляла рагі.
Дару курыцу-квактуху, каб маладая паважала (любіла, пацалавала, не вяла на суд) свякруху.
Дару кужаль (сама жала, сама прала) і хачу, каб маладая маладога пацалавала.
Дарыць цётка родна, у бога годна, велькім кавалкам, каб здарова знасіла; проша прыняці і падзенькаваці.
Дару лапатай, каб маладая хадзіла спераду гарбатай.
Дару лес, а ў лесе вярба, каб маладая заўсёды была малада.
Дару кляновым лісточкам, каб кожны год было па сыночку.
Дару харошае ложа, каб маладая была прыгожа.
Дару табе лук са стралой, каб мужык не хадзіў да другой.

            *     *     *

Дару цялуху-лысуху, каб маладая пацалавала свякруху.
Дару льном, бо не напрала за сном.
Дару табе маркі, каб мужык быў хваткі да гаспадаркі.
Дару маркоўку, каб маладая пацалавала (назвала мамай) свякроўку.
Дару маркоўку, каб маладая любіла свёкра і свякроўку.
Дару марковачку, каб нявестка пацалавала свякровачку.
Дару медзякамі, каб не гуляла з чужымі мужыкамі.
Дару кавалак мелу, каб любоўніка мела (вадзіла смела).
Дару мукою, каб маладая не закрывалася ад мужыка рукою.
Дару мукой, каб не білася нагой.

            *     *     *

Дару мяшок мукі, каб не глядзелі чужыя мужыкі.
Дару ні многа ні мала, каб маладая была жонкай удалай.
Дару мыла, каб маладая маладога заўсёды любіла.
Дару мядзведзя, каб не бегала па суседзях.
Дару цябе, маладзенькая, ніткай, каб не трэсла лыткай.
Дару чырвонымі ніткамі, каб не трэсла перад чужымі сваімі лыткамі.
Дару табе ніткі, каб былі тонкія лыткі.
Дару ніткаю, каб была з тоўстаю лыткаю.
Дару ніткамі, каб не хадзіла з голымі лыткамі.
Дару, што сэрца падказала, каб маладая паклікала свякруху і пацалавала.